تاریخ و ساعت
Thursday : 09/04/2020

   
 
 

 

بودجه بندی ارزیابی دوره‌ای سال تحصیلی 99-98 (پایه چهارم)

تاریخ

روز

موضوع

موارد ارزیابی

شنبه

98/08/25

قرآن

یاد آوری قواعد وقف (ـَـِـُ) - وقف (ـًـٍـٌ) - سوره ی ابراهیم سوره واقعه (آیات 1تا 26)- وقف (ه)- سوره ی آل عمران (آیات 102 تا 105)- حروف مقطعه

یکشنبه

98/08/26

هدیه

دانه ای که نمی خواست بروید-کودکی بر آب ما به مسجد می رویم- یک نماز و ده رکوع سخنی که سه بار تکرار شد- حرمی با دو گنبد

دوشنبه

98/08/27

علوم

زنگ علوم مخلو ها انرژی نیاز هر روز ما انرژی الکتریکی                    گرما و ماده

سه شنبه

98/08/28

ریاضی

اعداد و الگوها کسر- ضرب دو عدد دو رقمی- محاسبه ی حاصل ضرب

چهارشنبه

98/08/29

املاء

آفریدگار زیبایی- کوچ پرستو ها- راز نشانه ها- ارزش علم- رهایی از قفس

شنبه

98/09/02

نگارش

آفریدگار زیبایی- کوچ پرستو ها- راز نشانه ها- روباه و زاغ- ارزش علم- رهایی از قفس

یکشنبه

98/09/03

خوانداری

آفریدگار زیبایی- کوچ پرستوها- راز نشانه ها- روباه و زاغ- (بخوان و بیندیش و حکایت و روان خوانی)- ارزش علم- رهایی از قفس- (بخوان و بیندیش- قدم یازدهم)- کلمات مترادف- هم خانواده- درک و دریافت- شعر از حفظ

دوشنبه

98/09/04

اجتماعی

همسایه ما- اینجا محله ی ما- خرید و فروش در محله- نقشه محله ما-زندگی در شهر و روستا- جهت های جغرافیایی- جغرافی دانان چگونه محیط های زندگی را مطالعه می کنند؟- نخستین روستا ها چگونه به وجود آمده‌اند؟-نخستین شهر ها چگونه به وجود آمده اند؟

شنبه

98/10/28

قرآن

سوره ی اسرا (آیات 76 تا83)- علامت مد- آشنایی با خط قرآن کریم- سوره آل عمران(آیات 30 تا37)- آشنایی با علائم وقف- سوره ی بقره (آیات 253 تا256)- سوره ی هود(آیات 109 تا 117)- سوره ی ملک آیات(1تا 12)

 

یکشنبه

98/10/29

هدیه

نماز کوهستان- دیدار دوست- کودک شجاع- روشن ترین شب- روزی برای تمام بچه ها

دوشنبه

98/10/30

علوم

سنگ ها- آهن ربا در زندگی- آسمان در شب

سه شنبه

98/11/01

ریاضی

محاسبه های تقریبی- تقسیم- اندازه گیری زاویه- اندازه گیری زمان-

اندازه گیری طول

چهارشنبه

98/11/02

املاء

آرش کمان گیر- مهمان شهر ما- باغچه ی اطفال- فرمانده دل ها

شنبه

98/11/05

نگارش

آرش کمان گیر-مهمان شهر ما- باغچه ی اطفال- فرمانده دل ها

یکشنبه

98/11/06

خوانداری

آرش کمانگیر- (بخوان و حفظ کن : باران)- مهمان شهر ما- (بخوان و بیندیش:انتظار-مثل)- درس های8 و9 برعهده ی دانش آموزان                می باشد. باغچه ی اطفال- (بخوان و حفظ کن همای رحمت)- فرمانده دل ها

دوشنبه

98/11/07

اجتماعی

مورخان چگونه گذشته را مطالعه می کنند؟- سفری به شهر باستانی همدان- سفر به تخت جمشید (1)و(2)- سفری به شهر باستانی کرمانشاه- کوه ها و دشت های زیبا

چهارشنبه

98/12/14

قرآن

وقف ( ـً ی)- سوره ی آل عمران(آیات 38 تا 45)- داستان حضرت زکریا ویحیی سوره ی نمل (آیات 56تا 63)

شنبه

98/12/17

هدیه

خاله نرگس- اولین بانوی مسلمان- یک ماجرای زیبا- اسب طلایی

سه شنبه

98/12/20

علوم

بدن ما(1)- بدن ما(2)- بی مهره ها

سه شنبه

98/12/20

ریاضی

عدد مخلوط و عدد اعشاری- عمود و موازی

 

چهارشنبه

98/12/21

املاء

اتفاق ساده- لطف خدا- ادب از که آموختی؟- شیر و موش

شنبه

98/12/24

نگارش

اتفاق ساده- لطف خدا- ادب از که آموختی؟- شیر و موش

یکشنبه

98/12/25

خوانداری

اتفاق ساده- (بخوان و بیندیش حکایت)- لطف حق (بخوان و حفظ کن امید)- ادب از که آموختی ؟- شیر و موش (بخوان و بیندیش- مثل)

دوشنبه

98/12/26

اجتماعی

آب و هوا-نواحی آب و هوایی ایران- پوشش گیاهی و زندگی جانوری در ایران- از محیط زیست مراقبت کنیم

دوشنبه

99/02/22

قرآن

سوره ی یوسف (آیات 64تا 69)- سوره ی عبس (آیات 1 تا 42)-                سوره ی تکویر

سه شنبه

99/02/23

هدیه

آقای بهاری,خانم بهاری- چشمان همیشه باز- خداجون از توممنون

چهارشنبه

99/02/24

علوم

گوناگونی گیاهان- زیستگاه

شنبه

99/02/27

ریاضی

چهار ضلعی ها (مساحت متوازی الاضلاع و مثلث , محیط ومساحت)-  آمار و احتمال

یکشنبه

99/02/28

املاء

پرسشگری مدرسه ی هوشمند

دوشنبه

99/02/29

نگارش

پرسشگری مدرسه ی هوشمند

سه شنبه

99/02/30

خوانداری

پرسشگری- (بخوان وحفظ کن:خرد و دانش)- مدرسه ی هوشمند- (بخوان و بیندیش :کارت اعتباری مَثَل)

چهارشنبه

99/02/31

اجتماعی

نشانه های ملی ما- تقویم-روزهای مهم