پرورشی
   
 
 

اسامی نفرات برتر مسابقه امتیازی مهرماه *

نام نام خانوادگی کلاس
     

 

=================================================

* سوالات مهرماه مسابقات امتیازی دانش آموز *

دانش‌آموزان گرامی، پاسخ‌هایتان را حتما به خانم حدادی تحویل دهید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=======================================