تاریخ و ساعت
Thursday : 09/04/2020

   
 
 

برنامه آزمون‌های پایه نهم در سال تحصیلی 99-98
 
 

روز

تاریخ

موضوع

ارزیابی

موارد ارزیابی

شنبه

98/07/13

ریاضی

فصل 1 (مجموعه ها و احتمال)

شنبه

98/07/13

زبان

درس 1 (personality)

شنبه

98/07/20

قرآن

درس اول تا پایان صفحه 18

شنبه

98/07/20

علوم

فصل 1 و 2 0مواد و نقش آن ها در زندگی رفتار اتم ها با یکدیگر)

شنبه

98/08/11

پیام ها

درس 1 و 2 (تو را چگونه بشناسیم

در پناه ایمان)

شنبه

98/08/11

ریاضی

فصل 2 (عددهای گویا-حقیقی- قدر مطلق و محاسبه تقریبی)

شنبه

98/08/18

ادبیات

درس 1 تا پایان درس 3

(مثل آیینه کار و شایستگی

حکایت باغبان نیک اندیش)

شنبه

98/08/18

عربی

درس 2 و 3

(قوانین المرور جِسر الصداقه)

شنبه

98/08/25

اجتماعی

درس 1 تا پایان درس 7 (جمعیت جهان)

شنبه

98/08/25

 

علوم

فصل 3 و 4 (به دنبال محیطی بهتر برای زندگی حرکت چیست؟)

جمعه

98/09/01

 

مبتکران

آزمون شماره 1

شنبه

98/09/02

 

زبان

درس 2 (travel)

شنبه

98/09/09

قرآن

درس 2 و 3 تا پایان درس4

(صفحه 48، سوره حجرات)

شنبه

98/09/09

پیام ها

درس 3 و 4 (راهنمایان الهی

خورشید پنهان)

شنبه

98/09/16

علوم

فصل 5 و 6

(نیرو زمین ساخت ورقه ای)

شنبه

98/09/16

ادبیات

درس 4 تا پایان درس 7 (پرتو امید)

شنبه

98/09/23

اجتماعی

درس 8 تا پایان درس 11 (تلاش برای حفظ استقلال و اتحاد سیاسی ایران)

شنبه

98/09/23

عربی

درس 4 و 5

(الصبر مفتاح الفرج الرَّجاء)

شنبه

98/10/01

ترم اول قرآن

 

درس 1 تا پایان درس 6 (پایان صفحه ی 68 سوره واقعه)

سه شنبه

98/10/03

ترم اول عربی

درس 1 تا پایان درس 5 (الرَّجاء)

چهارشنبه

98/10/04

ترم اول پیام ها

درس 1 تا پایان درس 6

(وضو غسل و تیمم)

شنبه

98/10/07

ترم اول علوم

از فصل 1 تا پایان فصل 7

(آثاری از گذشته زمین)

یکشنبه

98/10/08

ترم اول زبان

 

درس 1 تا پایان درس 3

دوشنبه

98/10/09

ترم اول

املاء

درس 1 تا پایان درس 8

سه شنبه

98/10/10

ترم اول

انشاء

درس 1 تا پایان درس 4

(فضا و رنگ نوشته ها تغییر دهیم)

شنبه

98/10/14

ترم اول ریاضی

فصل 1 تا انتهای فصل 4

(جمع و تفریق رادیکال ها)

دوشنبه

98/10/16

 

ترم اول اجتماعی

درس 1 تا پایان درس 12

(در جست و جوی پیشرفت و

رهایی از سلطه خارجی)

چهارشنبه

98/10/18

ترم اول ادبیات

درس 1 تا پایان درس 8 (هم زیستی با امام میهن شعر خوانی دور اندیشی)

شنبه

98/11/12

 

زبان

درس 4 (services

شنبه

98/11/12

 

علوم

 

فصل 8 (فشار و آثار آن)

شنبه

98/11/15

 

ادبیات

درس 9 و 10 (راز موفقیت

 آرش دیگر حکایت نیک رایان)

شنبه

98/11/15

 

عربی

درس 6 (تغییر الحیاه)

 

شنبه

98/11/19

 

اجتماعی

درس های 13 و 14 (انقلاب مشروطیت موانع و مشکلات ایران در دوره حکومت پهلوی)

جمعه

98/11/25

 

مبتکران

آزمون شماره 2

 

شنبه

98/11/26

 

پیام ها

درس های 7و 8 (احکام نماز -

 همدلی و همراهی)

شنبه

98/12/03

 

زبان

درس 5 (media)

شنبه

98/12/03

 

ریاضی

فصل 5 (عبارت های جبری)

شنبه

98/12/10

 

علوم

فصل 9 و 10 (ماشین ها نگاهی به فضا)

 

شنبه

98/12/10

 

قرآن

درس های 7 و 8 (آموزش مفاهیم سوره های حدید، حشر، صف، جمعه و منافقون تا پایان صفحه 88)

شنبه

98/12/24

 

ریاضی

 

فصل 6 (خط و معادله خطی)

شنبه

98/12/24

 

ادبیات

درس 11 تا پایان درس 13 (آشنایی غریبان میلاد گل)

شنبه

99/01/16

 

ریاضی

فصل 5 و 6 (عبارت های جبری

خط معادله های خطی)

 

شنبه

99/01/23

 

عربی

 

درس 7 و 8 (ثمره الجد - حِواربین الزائر و سائق سیاره الاجره)

شنبه

99/01/16

 

علوم

 

فصل های 9 تا پایان 12 (دنیای گیاهان)

جمعه

99/01/29

 

مبتکران

 

آزمون شماره 3

 

شنبه

99/01/30

 

پیام ها

درس 8و9و10

(همدلی و همراهیانقلاب اسلامی ایرانمسئولیت همگانی)

 

شنبه

99/01/30

 

ادبیات

درس 14 و 15 (پیراهن پنهان بود قدر تو افزون از ملائک

 درس آزاد- روان خوانی)

 

 

شنبه

99/02/06

 

ریاضی

فصل 7 (عبارت های گویا محاسبات عبارت های گویا

تقسیم چند جمله ای)

شنبه

99/02/06

اجتماعی

درس 15 تا پایان درس 22

(حقوق و تکالیف شهروندی)

شنبه

99/02/13

 

علوم

فصل های 13 و 14

(جانوران بی مهره جانوران مهره دار)

جمعه

99/02/13

 

مبتکران

آزمون شماره 4

شنبه

99/02/13

 

پیام ها

درس 11 (انفاق)

شنبه

99/02/20

اجتماعی

درس 20 تا پایان درس 24

(اقتصاد و بهره وری)

شنبه

99/02/20

عربی

درس 9 و 10

(نصوص حول الصَّحه و الامانه)

شنبه

99/02/27

ریاضی

فصل 8 (حجم و مساحت کره هرم مخروط و سطح و حجم)

شنبه

99/02/27

زبان

کل کتاب درس 1 تا پایان درس 6 (health & injuries)